Z Kopernikiem w XXI wiek
„Z Kopernikiem w XXI wiek” – stowarzyszenie dla promocji i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Żywcu
Strona Główna
„Z Kopernikiem w XXI wiek" – stowarzyszenie dla promocji i rozwoju I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu powstało w 2018 roku. Celem
Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie działalności szkoły w zakresie jej
wielorakich działań, promocja szkoły, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz kultury.Zachęcamy do wpłaty na nasze konto.
Dane do przelewu: Z Kopernikiem w XXI wiek, 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2
nr rachunku bankowego : mBank 72 1140 2004 0000 3702 7767 5095